Home | Garantie

Garantie

Fietscentrum Almere

Op onze producten zijn garantie en service voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn er omdat u recht heeft op een goed product en een zorgeloze aankoop. Wij staan achter onze producten en vinden een goede service erg belangrijk. Ook na uw aankoop!

Fietscentrum houdt zich aan de garantievoorwaarden en procedures van de fabrikant. Heeft u twijfels of iets onder de garantie valt?  Lees dan eerst de garantievoorwaarden goed door. Twijfelt u dan nog steeds? Neem contact op, wij helpen u graag.

Een claim onder garantievoorwaarden moet u altijd indienen via de website. Fietscentrum bepaalt samen met de fabrikant of u in aanmerking komt voor garantie. De beoordeling van de dealer betekent niet dat uw claim onder deze garantievoorwaarden wordt toegewezen. Hieronder staan in het kort de redenen waarbij de garantie vervalt en wanneer aansprakelijkheid van garantie is uitgesloten.

De door Fietscentrum gehanteerde termijnen en voorwaarden zijn een minimum en gelden onverminderd als de wettelijke regels aangaande garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Ingangsdatum garantie

De datum op uw faktuur geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode. Bewaar de faktuur dus goed. U heeft deze nodig als u aanspraak wil maken op reparatie onder garantie.

Wel garantie

· 2 jaar garantie op onderdelen (excl. slijtage).

· 2 jaar garantie op de batterij (conform afschrijving)

· 5 jaar garantie op het frame en ongeveerde voorvork (bij normaal gebruik)

· Voor verende voorvorken is dit 2 jaar (bij normaal gebruik)

U heeft geen recht op vergoeding vanuit de garantie:

 • Bij onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets.
 • Gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is*.
 • Als de fiets niet conform de servicerichtlijnen onderhouden is.
 • Als technische reparaties niet op vakkundige wijze verricht zijn.
 • Naderhand gemonteerde onderdelen die niet juist of niet volgens de technische specificatie van de betreffende fiets zijn gemonteerd.
 • Indien de fiets van eigenaar is gewisseld. Geen bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd door Fietscentrum.

* Bestemming is gebruik op verharde en semi verharde wegen en niet voor wedstrijdverband.

Verder is aansprakelijkheid voor schade aan (onderdelen van de fiets nadrukkelijk uitgesloten als dit het gevolg is van:

 • Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters.
 • Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
 • Aanpassingen aan de fiets die niet zijn goedgekeurd door Fietscentrum.
 • Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

Deze garantie is alleen van kracht als u uw fiets goed onderhoudt volgens onze richtlijnen. Slijtage aan onderdelen ten gevolge van het gebruik van de fiets valt nooit onder de garantie. Onze fietsspecialisten beoordelen of de reparatie aan uw fiets onder garantie valt of voor uw eigen rekening is. Om zeker te zijn dat uw fiets in goede conditie blijft kunt u bij ons een onderhoudsabonnement afsluiten.

Onderhoud

Om langdurig van uw fiets te kunnen genieten en aan de garantie bepalingen te voldoen, is regelmatig onderhoud nodig. Wij adviseren daarom om een onderhoudsabonnement af te sluiten bij aankoop van uw fiets. Zo weet u dat uw fiets altijd op tijd een service beurt krijgt en u veilig op weg kan. Daarbij zullen reparatie kosten lager uitvallen.

 • De fiets dient op gedegen manier te zijn onderhouden. Iedere fiets heeft regelmatig onderhoud nodig. Goed onderhoud draagt eraan bij dat onnodige hoge reparatiekosten voor u, als gevolg van slecht of geen onderhoud, worden voorkomen.
 • Onder ‘op een gedegen manier te zijn onderhouden’ verstaan wij dat u de fiets als eigenaar mimimaal één keer per jaar een onderhoudsbeurt dient te laten geven door een fietsspecialist en hiervan bewijs kan overleggen wanneer u beroep doet op de garantie.
 • Reparaties die door derden worden uitgevoerd, laten het recht op garantie bij Fietscentrum op de gerepareerde onderdelen vervallen.
 • Slijtage op onderdelen is uitgesloten. Fietscentrum hanteert hierin de garantiebepalingen zoals deze door onze fabrikanten zijn vastgesteld. Indien u het vermoeden heeft dat het gaat om een fabricagefout kunt u de fiets insturen ter beoordeling voor garantie. Let op: uw factuur is tevens uw garantiebewijs.
 • Als u uw fiets bij ons ter reparatie onder garantie aanbiedt, dient u het aankoopbewijs en een bewijs van de onderhoudsbeurt(en) te laten zien.  Een factuur met specificaties dient u aan ons te kunnen overhandigen als bewijs.

Met een onderhoudsabonnement weet u zeker dat uw fiets altijd op tijd onderhoud krijgt. En u veilig kunt blijven fietsen. Kijk hier voor de opties.

Menu